Conversations about Artificial Intelligence

Eva Árnadóttir, 2017
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering